Geëiste premiedaling komt niet van de grond

Als de pensioenopbouw omlaag gaat, dan moeten de premies ook dalen. Dat was een harde voorwaarde van parlementariërs twee jaar geleden toen het kabinet besloot de fiscale pensioenruimte verder te beperken.

Onderzoek door het Financieele Dagblad (FD) bij 50 bedrijfstakpensioenfondsen toont aan dat hier in de praktijk nog weinig van is terechtgekomen.

Hier worden door pensioenfondsen verschillende redenen voor gegeven: “Een van de redenen om de premie gelijk te laten blijven, terwijl de opbouw van 2,15% naar 1,875% is gegaan om aan de nieuwe regels te voldoen”.

Sira Finance biedt met de Regulatory costs check een bewezen methodiek (KAR-methodiek) om de kosten van nieuwe en bestaande regels exact in kaart te brengen.

Meer weten?

Neem dan contact op met