Meldpunt regeldruk bij banken

Sinds de kredietcrisis is het aantal wetten en regels voor de financiële sector flink gestegen. Het achterliggende doel is om de stabiliteit van de sector te verhogen en het vertrouwen weer terug te winnen. Inmiddels wordt er wel over een tsunami aan nieuwe regelgeving gesproken en een onnodige ‘regeldruk’.

Als onderdeel van het kabinetsbeleid heeft het ministerie van Financiën in de zomer van 2013 een maatwerkaanpak gestart om samen met de sector, vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te kijken naar mogelijkheden om de regeldruk voor banken te verminderen.

Sira Finance heeft in dat kader begin 2014 samen met Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de NVB een analyse uitgevoerd naar regeldruk en mogelijk oplossingsrichtingen bij banken. Om de sector te informeren over de uitkomst van de maatwerkaanpak is op 8 juli 2014 een afsluitende bijeenkomst gehouden op het ministerie van Financiën. De vertegenwoordigers van de NVB, de AFM, DNB, het ministerie van Economische Zaken en diverse banken waren hierbij aanwezig. Dit is verwoord in een  brief van minister Dijsselbloem.

Daar zijn actiepunten geformuleerd, die vooral betrekking hebben op de mogelijkheden voor de financiële sector om vroegtijdig invloed uit te oefenen op Europese wetstrajecten. Ook heeft de NVB het e-mailadres regeldruk@nvb.nl geïntroduceerd. Middels dit e-mailadres kunnen banken naast de bestaande structuren via de NVB voorbeelden van (onnodige) regeldruk en suggesties voor verbetering aangeven.