DNB stapt over op Solvency II EIOPA curve

Zoals De Nederlandsche Bank (DNB) begin van het jaar heeft aangekondigd, zal het toezicht in 2015 op de verzekeraars zich voornamelijk richten op de nieuwe Solvency II richtlijnen. Inmiddels heeft DNB bevestigd dat het overstapt op de EIOPA curve:

“EIOPA heeft op 28 februari jl. de Solvency II curves per 2014 ultimo gepubliceerd. Dit betreft de Solvency II curves met en zonder volatiliteitsaanpassing. EIOPA heeft tevens de technische specificaties voor de berekening van de Solvency II curves gepubliceerd.

Vanaf dit moment zal EIOPA maandelijks – op de vijfde werkdag na maandeinde – de Solvency II curves publiceren. De curves per eind januari 2015 zullen tezamen met de curves van eind februari 2015 worden gepubliceerd.”

Sira Finance heeft Solvency II trajecten uitgevoerd en daarbij de ontwikkeling en toepasbaarheid van EIOPA richtlijnen steeds nauwlettend in de gaten gehouden.

Meer weten?

Neem dan contact op met