‘Technisch onderhoud Nederlandse pensioenstelsel’

Met het nieuwe Financieel Toetsings Kader (FTK) wordt het pensioen schokbestendiger en stabieler. Dit komt door het hanteren van een langere periode voor het verwerken van financiële tegenvallers.

De gelijkmatigere spreiding van schokken resulteert voor deelnemers in minder forse kortingen. Daarnaast zorgt de voorgestelde aanpassing in de herstelplansystematiek ervoor dat pensioenfondsen hun beleggingsbeleid minder snel naar aanleiding van financiële schokken hoeven aan te passen.

De Nederlandsche Bank  (DNB) spreekt in dat kader van een noodzakelijk ‘technisch onderhoud’ voor het Nederlandse pensioenstelsel. Het verwerken van kortingen wordt over een langere periode gespreid. Indexatie wordt alleen toegekend als dit naar verwachting ook in de toekomst mogelijk is. Deze evenwichtige combinatie van maatregelen leidt tot een schokbestendiger en stabieler pensioencontract.

Sira Finance vertaalt nieuwe wet- en regelgeving in concrete oplossingen voor de pensioensector.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met