Pensioen zonder fratsen

In haar Financieele Dagblad (FD) column ‘Pensioen zonder fratsen’ van 3 februari 2015 roept Annemarie van Gaal op tot het inzichtelijk maken van álle kosten die pensioenfondsen maken.

De Pensioenfederatie reageert:

“Goed nieuws!

Pensioenfondsen zijn namelijk al tegemoet gekomen aan deze behoefte van deelnemers: in 2011 zijn veel fondsen op eigen initiatief gestart met het transparant rapporteren van hun kosten. Afgelopen jaar heeft 93% van alle fondsen (met ruim 5 miljoen deelnemers) over de kosten gerapporteerd en sinds dit jaar is het zelfs wettelijk verplicht om de kosten in het jaarverslag op te nemen. We hebben het dan over de uitvoeringskosten (waar kosten voor bestuur, toezicht, administratie en communicatie onder vallen) en kosten voor vermogensbeheer. En marketingkosten: die maken pensioenfondsen niet, dus daarover valt niet te rapporteren.”

Sira Finance biedt met haar Regulatory costs check inzicht in alle kosten, die betrekking hebben op compliance en regelgeving. Deze check is gebaseerd op de door Sira Consulting ontwikkelde KAR-methodiek.

Meer weten?

Neem dan contact op met