Banken komen in een ‘squeeze’

Door de toegenomen hoeveelheid financiële wet- en regelgeving wordt het in de praktijk steeds lastiger om volledig compliant te zijn. Zeker als er sprake is van mogelijke tegenstrijdigheid in (de interpretatie van) regels.

Het Financieele Dagblad (FD) berichtte op 7 maart 2015 dat banken voor een dilemma staan bij de interpretatie van hun zorgplicht. Als voorbeeld wordt een bank genoemd die fraude vermoedt bij een klant (“een dubieuze beleggingsclub”) en diens orderportefeuille liquideert in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De bank wordt vervolgens door de rechtbank op de vingers getikt, omdat het de klant ‘schade zou hebben berokkend’.

Hoever reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bank jegens haar klanten? Hoe moet de geldende wet- en regelgeving correct worden geïnterpreteerd en uitgevoerd? Welke rol speelt de toezichthouder hierbij? Hoe kan deze vorm van ‘regeldruk’ vermeden worden?

Sira Finance heeft, samen met Sira Consulting, in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar regeldruk binnen de bankensector. Daarbij is onder andere gekeken naar de interpretatie van geldende regelgeving en de rol van de toezichthouders. Conclusie was dat verschillen in interpretatie wenselijk zijn en in de praktijk zullen blijven bestaan, omdat dit staand beleid van de overheid is.

Geconstateerde knelpunten in de praktijk kunnen gemeld worden bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Deze knelpunten worden behandeld en samen met de relevante toezichthoudende partij opgelost.