Pensioenfondsen krijgen focus van DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) start met een themaonderzoek risicoanalyse integriteit bij pensioenfondsen. DNB wil hiermee het  toezicht op integriteitsrisico’s nader concretiseren.

DNB heeft daartoe pensioenfondsen verzocht om risicoanalyses te overleggen ter beoordeling. Ook wil DNB pensioenfondsen beoordelen op het proces van het opstellen van een risico-analyse en het verwerken van  de resultaten in het integriteitsbeleid.

De vraag is wat pensioenfondsen moeten bestempelen als integriteitsrisico’s. Dit betreft namelijk een groot scala aan risico’s; denk daarbij aan anti-money laundering, fraude en belangenverstrengeling.

Door dit gehele scala aan risico’s reëel in te schatten, kunnen de pensionfondsen hun beleid en processen daarop aanpassen en daarmee anticiperen op  dergelijke risico’s.

DNB zal de definitieve risicoanalyses later dit jaar publiceren en waar nodig verbetermaatregelen voorstellen.

Sira Finance heeft ruime ervaring met het opstellen van risicoanalyses. Sira Finance kan daarnaast verbetermaatregelen voorstellen en in uw organisatie  implementeren.

Meer weten?

Neem dan contact op met