Risico nummer één voor banken: Integriteit

Op 31 maart vermeldt het Financieele Dagblad (FD) dat sinds de kredietcrisis ‘integriteit het grootste risico vormt voor banken’. Toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar ook de Europese Centrale Bank (ECB), leggen daarbij de focus op het beperken van integriteitsrisico’s. Dit betekent een toename in de regels die toezichthouders op dit gebied hanteren.

Integriteit is een breed begrip:  Integriteit is naast soliditeit een voorwaarde voor een gezond financieel stelsel. Daarom is integriteit ook één van de pijlers van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB geeft in de thema’s voor 2015 aan dat de ‘bewustwording over de integriteitsrisico’s te laag is’ en dat de instellingen te weinig aandacht besteden aan de systematische analyse van de integriteitsrisico’s.  DNB zal dit jaar dan ook een zogenaamde ‘guidance’ ontwikkelen over het opstellen van een effectieve integriteitsrisicoanalyse.

Hoewel het thema van DNB cross sectoraal is, kopt het FD dat specifiek banken zich geen fouten meer kunnen veroorloven op het gebied van integriteit. Volgens het artikel heeft dit te maken met de positie van banken, die niet alleen door toezichthouders onder de loep wordt genomen, maar ook door de gehele samenleving.

Sira Finance heeft ervaring met het implementeren van een volledig integriteitsbeleid bij ondernemingen. Desgewenst kan Sira Finance tevens controle uitoefenen op naleving van het integriteitsbeleid. Daarnaast kan Sira Finance integriteitsrisicoanalyses uitvoeren.

Meer weten?

Neem dan contact op met