Uitbreiding zorgplicht beleggingsverzekeringen

Er is een nieuw wetsvoorstel voor beleggingsverzekeringen ter internetconsultatie ingediend. U kunt tot 6 april 2015 uw mening geven over dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de uitbreiding van de zorgplicht voor verzekeraars, die beleggingsverzekeringen verkopen uitgebreid.  De uitbreiding van de zorgplicht gaat met name om het ‘activeren’ van de klanten.

Het doel hiervan is klanten beter inzicht te geven in de impact van hun beleggingsverzekering op hun toekomstige financiële situatie. De verzekeraar moet de klanten hierbij ondersteunen en ervoor zorgen dat klanten zich bewust worden van mogelijkheden om te verbeteren.

Bijvoorbeeld: als het voor de toekomst van de klant beter is dat de inhoud van de verzekering wijzigt, moet de klant hiervan op de hoogte worden gebracht. De klant moet dan keuzemogelijkheden krijgen met betrekking tot de polis, zoals stopzetten of wijzigen.

Dit vraagt een actieve rol vanuit de verzekeraars. Wanneer verzekeraars niet voldoen aan deze verplichting, kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) handhavend optreden. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.  Naar verwachting gaat de wetswijziging juli 2015 in.

Sira Finance kan u ondersteunen vanuit haar ervaringen met het Klantbelang centraal stellen binnen organisaties en de tijdige implementatie van  wetswijzigingen in processen.

Meer weten?

Neem dan contact op met