Verzekeraars waarschuwen: concurrentie onder druk

Een nieuwe berekening van de buffereisen voor zorgverzekeraars is slecht voor de concurrentieverhoudingen op de markt, kopt het Financieele Dagblad  (FD) op 2 maart 2015. Zorgverzekeraars met een risicovolle populatie, bijvoorbeeld met veel oudere en chronisch zieke verzekerden, moeten in 2016 verplicht veel meer geld opzij houden dan de partijen die meer jonge, gezonde mensen verzekeren. Dat verschil werkt mogelijk door in de premies.

Gedeelde zorgen

Daarvoor waarschuwen de zorgverzekeraars in notities aan de Tweede Kamer. Wynand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit en autoriteit op het gebied van het Nederlandse stelsel, deelt hun zorgen.

Vanaf volgend jaar geldt een nieuwe, Europese richtlijn voor de solvabiliteit van alle Europese verzekeraars. Voor Nederlandse zorgverzekeraars betekent dit dat de norm voor de hoogte van hun reserves omhoog gaat: van 11% nu naar 15% tot 17% van de bruto schadelast vanaf 2016. Maar door de definitie van schadelast die De Nederlandsche Bank (DNB) voor zorgverzekeraars kiest, ontstaat verschil in wat verzekeraars met een meer en minder risicovol verzekerdenbestand opzij moeten zetten.

Dit staat haaks op de gedachte van verzekeraars om ‘de klant centraal’ te stellen. Sira Finance kan inzicht verschaffen in de mate waarin een verzekeraar de klant werkelijk centraal stelt.

 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met