AFM vraagt intrinsieke motivatie om te veranderen

Op 9 april jl. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar jaarverslag 2014 gepubliceerd. Daarbij bericht de AFM over de noodzaak het vertrouwen in de financiële sector te herstellen, hetgeen ‘ vanuit de financiële sector zelf moet komen’.

De AFM erkent dat de financiële ondernemingen verbeteringen hebben geïmplementeerd met betrekking tot het centraal stellen van het klantbelang. Deze verbeteringen zijn echter niet geheel op eigen initiatief door de financiële ondernemingen geïmplementeerd.

De drijvende kracht hiervoor werd gevormd door de politiek, samenleving en toezichthouder. Voor een echt herstel is het nodig dat de financiële ondernemingen weer vertrouwd (kunnen) worden door de samenleving.

De  samenleving moet ervaren dat financiële ondernemingen zélf gemotiveerd zijn en bepaalde zaken niet slechts oppakken omdat dit een wettelijke eis of een eis van de toezichthouder is. Dit impliceert dat financiële ondernemingen op eigen initiatief en uit intrinsieke motivatie de behoefte en noodzaak voelen om het klantbelang centraal te stellen.

De voorzitter van de AFM, Merel van Vroonhoven, geeft aan dat het initiatief tot veranderingen nog te weinig uit de ondernemingen zelf komt. Voorbeelden hiervan zijn de woekerpolissen en de rentederivaten. Denk ook aan berichten over bonussen, die recentelijk de media domineren.

Vooruitkijkend ziet de AFM dat momenteel ‘alle prikkels aanwezig zijn om meer risico’s te nemen.’ Door de lage rente nemen zowel professionele financiële partijen als ook consumenten (weer) meer risico om hun gewenste rendement te halen.

Dergelijke omstandigheden bieden bij uitstek kansen om elkaar scherp te houden en proactief het klantbelang centraal te stellen.

Van Vroonhoven: ‘Leg klanten uit wat de risico’s van een product zijn en benoem daarbij ook de negatieve scenario’s. Maak producten eenvoudiger; laat zien hoe je presteert. Investeer in innovatieve technologische tools die consumenten helpen bij het maken van keuzes’. Bent u er klaar voor?

Sira Finance ondersteunt u met de Klant Belang Centraal Toets en het implementeren van eventuele verbetermaatregelen.

Meer weten?

Neem dan contact op met