Basel III: Impact neemt toe voor banken

Het Bazels Committee, een wereldwijde club van bancaire toezichthouders, concretiseert de Basel III regelgeving steeds verder via aanvullende ‘Technical Standards’.

Met de publicatie van twee nieuwe Technical Standards heeft het Bazels Committee deze week voor reuring gezorgd binnen de Nederlandse bancaire wereld. ‘Nederlandse banken zien hun rapportcijfer voor stabiliteit meer dan halveren als nieuwe internationale (Basel III) voorstellen voor bankentoezicht worden ingevoerd’, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 30 maart in het Financieele Dagblad (FD).

Met de eerste Technical Standard worden banken bij zakelijke kredieten geacht alleen te kijken naar de solvabiliteit van hun klanten. Andere kenmerken, zoals bijvoorbeeld de betaalgeschiedenis van klanten, tellen niet meer mee. ‘Dat komt in Nederland, waar bedrijven vrij veel schulden hebben, harder aan dan elders’, aldus het FD.

Met de tweede Technical Standard moeten banken bij hun verstrekte hypotheken voortaan alleen kijken naar de ‘loan to value’ (LTV), ofwel de lening als percentage van de taxatiewaarde van de woning. Hypotheken in Nederland omvatten echter meer waarborgen dan in het buitenland, welke voortaan buiten beschouwing moeten blijven. In het FD van 3 april wordt derhalve gesteld dat hypotheken straks zwaarder gaan wegen voor banken. Met de doorvoering van de Technical Standard wordt het daarnaast voor consumenten en bedrijven lastiger om een hypotheek af te sluiten.

Tegen die achtergrond pleit de NVB ervoor, dat bij de Basel III herziening nationale marktomstandigheden beter meegewogen zouden moeten worden.

Basel III en de bijbehorende voorstellen zullen stapsgewijs tot 2019 van kracht worden.

Sira Finance heeft concrete ervaring met het interpreteren en implementeren van Basel III bij banken.