DNB onderzoekt impact technologische innovatie

De Nederlandsche Bank (DNB) start een themaonderzoek naar de impact van technologische innovatie. Het doel is de identificatie en analyse van de belangrijkste innovaties en de impact daarvan op de strategieën en bedrijfsmodellen van financiële instellingen en op het toezicht.

Technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector de komende jaren zal beïnvloeden. De toenemende invloed van technologisch innovatieve bedrijven zoals Amazon, Airbnb en Uber roept de vraag op wat de impact van dergelijke bedrijven is op de markt voor financiële dienstverlening.

De financiële sector kent zelf ook meerdere innovaties. Denk aan:

  • nieuwe betaalmethoden als online wallets en digitale valuta,
  • nieuwe vormen van kredietverlening als crowdfunding en peer-to-peer lending,
  • beleggings- en handelsdiensten zoals high-frequency trading,
  • nieuwe distributiekanalen als mobiel bankieren en
  • innovatief gegevensbeheer en -gebruik, zoals cloud computing en big data analyse.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is de DNB het themaonderzoek gestart. Tevens wil DNB in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor haar toezichtdoelstellingen, te weten: solide en integere instellingen én financiële stabiliteit.

Voor dit onderzoek voert DNB gesprekken met banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en betaalinstellingen en verder met verschillende experts en met collega-toezichthouders in binnen- en buitenland. Eind 2015 zal DNB de onderzoeksbevindingen delen met de sector.

Sira Finance blijft dit themaonderzoek op de voet volgen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met