Brede belangstelling voor Dag van de Kredietunie

Tijdens de Dag van de Kredietunie* (op 10 juni) in Bunnik deelden 140 belangstellenden van bestaande kredietunies, kredietunies in oprichting en andere belanghebbenden als provincies, accountants en banken hun ervaringen.

Jan Kamminga, de voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, gaf aan dat Nederlandse Midden en Kleinbedrijf (MKB) ondernemers steeds vaker het heft in handen nemen als het gaat om groei en eigen financiering. Alternatieve financieringsmogelijkheden als kredietunies zijn daar een goed voorbeeld van.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken beloofde steun aan actieve kredietunies bij het uitbouwen van hun gezamenlijke activiteiten bij de financiering van het MKB.  ‘Het kabinet stuurt aan op het ontwikkelen van een nieuwe financieringsmarkt’, aldus Kamp.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van banken (NVB), Chris Buijink, onderstreepte de stelling dat de financiering in het MKB beter moet, zeker nu de economie weer aantrekt. ‘Daarbij worden banken steeds enthousiaster om samen te werken met initiatiefnemers voor alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals kredietunies. Hierdoor kan een stapeling van verschillende soorten financieringen onstaan, hetgeen gunstig uitpakt voor de lokaal acterende ondernemer’.

De Kredicommunity
Om de vliegende start van kredietunies verder te ondersteunen lanceert de vereniging Samenwerkende Kredietunies de Kredicommunity. Dit is een community waarin actieve kredietunies, kredietunies in oprichting en ondersteunende partners informatie kunnen delen en vragen kunnen stellen om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Voor meer informatie: Samenwerkende Kredietunies.

 

* Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen.

Door risicospreiding kunnen ondernemers op een verantwoorde wijze geld uitlenen of dit juist voordeliger en makkelijker lenen dan bij een bank. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Deze manier van werken bevordert de onderlinge solidariteit. Ook treden kredietgevende leden op als coach voor de kredietnemers, die vaak beginnende collega-ondernemers zijn. Alle deelnemers delen in een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar.

Meer weten?

Neem dan contact op met