DNB pleit voor meer diversiteit en concurrentie in de bankensector

‘De Nederlandse bankensector moet diverser en concurrerender worden. Dat zal de stabiliteit en efficiëntie van de bancaire dienstverlening vergroten’. Dat is de belangrijkste conclusie uit de ‘Visie op de structuur van de Nederlandse bankensector’ die De Nederlandsche Bank (DNB) op 18 juni heeft uitgebracht.

 

Toetreding door buitenlandse banken en door nieuwe innovatieve partijen

De Nederlandse bankensector is relatief groot en één van de meest geconcentreerde in Europa. Het faillissement van banken met een groot marktaandeel kan de stabiliteit van de bancaire dienstverlening bedreigen, terwijl een hoge marktconcentratie niet bevorderlijk is voor de concurrentie.

Kleine banken en innovatieve toetreders staan in de concurrentie met grootbanken op achterstand. DNB is derhalve voorstander van een uitbreiding van de concurrentie ten gunste van kleinere partijen en nieuwe toetreders. Daartoe moeten fiscale stimulansen en andere marktverstoringen die aanzetten tot een grote sectoromvang verder worden afgebouwd.

Meer toetreding van buitenlandse banken tot de binnenlandse markt kan bijdragen aan het duurzaam versterken van de concurrentie, met name als deze toetreders investeren in lokale klantrelaties en zo nodig kunnen terugvallen op een financieel gezond moederbedrijf.

 

Kompas bij beoordelen toekomstige ontwikkelingen

‘Deze visie is geen blauwdruk voor een nieuwe sectorstructuur’, aldus DNB. Wel biedt zij een kompas dat behulpzaam is bij het beoordelen of toekomstige ontwikkelingen en beleidsvoornemens bijdragen aan stabiele en efficiënte bancaire dienstverlening.

Technologische innovatie is een voorbeeld van een ontwikkeling met potentieel belangrijke gevolgen voor de sectorstructuur. Om die reden is DNB recent een themaonderzoek naar deze ontwikkeling gestart.

Meer weten?

Neem dan contact op met