EU-witwasrichtlijn heeft impact voor grootaandeelhouders

Het Europese Parlement heeft in het kader van de zogenaamde EU-witwasrichtlijn een registratieverplichting aangekondigd. Deze geldt voor grootaandeelhouders met een belang van meer dan 25% in een personenvennootschap (bijvoorbeeld een VOF) of een rechtspersoon (BV of NV).

Deze registratieverplichting houdt in, dat informatie met betrekking tot naam, geboortedatum, nationaliteit en het procentuele belang vrij toegankelijk wordt instanties en personen met een ‘legitiem belang’.

Naast banken kunnen dit bijvoorbeeld ook onderzoeksjournalisten zijn, mits ze kunnen aantonen dat er sprake is ‘legitiem belang’ om zaken als corruptie, financiering van terrorisme of mogelijke witwaspraktijken te kunnen achterhalen.

Grootaandeelhouders van familiebedrijven vrezen voor hun privacy bij de invoering van deze nieuwe maatregel.

Desgevraagd laat het ministerie van Financiën weten voor de invoering van een dergelijke registratieverplichting de volle implementatietermijn van twee jaar te zullen benutten en naar verwachting medio 2017 gereed te zijn.

Naast deze Europese richtlijn wordt er momenteel aan Nederlandse regelgeving voor een Centraal aandeelhoudersregister (CAR) gewerkt. De CAR is enkel te raadplegen door overheidsinstanties en notarissen en bevat gegevens van aandeelhouders van BV’s en NV’s.

 

Sira Finance volgt de voortgang en mogelijke implicaties van dit wet- en regelgevingsproces.

Meer weten?

Neem dan contact op met