Publieke consultatie wetsvoorstel MiFID II gestart

Het ministerie van Financiën is gestart met de publieke consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de herschikte richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID II). Deze richtlijn vervangt de voorloper, die sinds eind 2007 de verlening van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten reguleert.

MiFID II heeft tot doel het toezicht- en regelgevingkader voor de markten in financiële instrumenten te versterken om daarmee:

  • een grotere transparantie te bewerkstelligen,
  • beleggers te beschermen,
  • nog niet gereglementeerde terreinen aan te pakken en
  • ervoor te zorgen dat de toezichthouders over de benodigde bevoegdheden beschikken om hun taken te kunnen vervullen.

Het wetsvoorstel dat MiFID II implementeert in de Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat onder meer regels die:

a. De geautomatiseerde handel in financiële instrumenten reguleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmes voor het zogenoemde high frequency trading.

b. De ordelijke prijsvorming en transparantie bij de handel in grondstoffenderivaten bevorderen en marktmisbruik voorkomen.

c. De omvang van de handel in derivaten beperken, die die buiten gereguleerde en transparante handelsplatformen plaatsvindt.

d. De toegang van mkb-ondernemingen tot de kapitaalmarkten faciliteren.

e. De gedragsregels voor beleggingsondernemingen aanscherpen en uitbreiden.

Sira Finance volgt het wet- en regelgevingsproces met betrekking tot MiFID II met het oog op implicaties voor de finance sector en ‘regeldruk’.

Meer weten?

Neem dan contact op met