Verbond van Verzekeraars start dialoog inzake gebruik persoonlijke gegevens

Verzekeraars staan voor enorme uitdagingen op het gebied van digitalisering en het gebruik van persoonlijke gegevens. De techniek biedt steeds meer mogelijkheden, die de kwaliteit van dienstverlening van verzekeraars kan vergroten. Deze technische kansen hebben echter ook een impact op de privacy.

“De wetgever moet handvatten bieden, maar kan de ontwikkelingen amper bijhouden. Met als gevolg onzekerheid en een brede maatschappelijke discussie”, aldus het Verbond van Verzekeraars (Verbond). In de zoektocht naar de juiste balans tussen zorgvuldige omgang met persoonlijke data en het benutten van technologische kansen, stelde het Verbond een visie op.

Daarin doet zij een aanzet om de bewustwording te vergroten, richting te geven voor toekomstig beleid en de (on)mogelijkheden van het gebruik van persoonlijke data te verkennen. Het Verbond ziet privacy daarbij niet alleen als een kwestie van wetgeving, maar ook van vertrouwen. Sociale normen spelen een grote rol in de perceptie rondom acceptabel gebruik van persoonlijke gegevens.

Aansluiten bij de wensen uit de maatschappij vindt het Verbond cruciaal om toekomstige verzekeringsinitiatieven succesvol te laten landen. In haar visie heeft het Verbond daarom tien uitgangspunten voor een dialoog opgesteld. Het Verbond zal deze uitgangspunten de komende tijd bij stakeholders en consumenten onder de aandacht brengen.

Meer weten?

Neem dan contact op met