‘Geen streng toezicht voor vermogensbeheerders’

‘Vermogensbeheerders worden waarschijnlijk niet aan een streng toezicht worden onderworpen’. Dat melden bronnen bij de Financial Stability Board (FSB), het samenwerkingsverband van financiele toezichthouders dat besluit over deze kwestie.

De reden is dat zelfs de grootste vermogensbeheerders niet in hun geheel als ‘cruciaal voor de stabiliteit van het financiële systeem’ worden aangemerkt. Vermogensbeheerders handelen namelijk niet voor eigen rekening, maar beheren slechts geld van derden en garanderen geen rendement.

Daarmee geldt een ander regime dan voor banken, die wel als ‘systeem-relevant’ zijn bestempeld. Voor de dertig systeem-relevante banken gelden extra kapitaaleisen, zware stresstests en streng toezicht. Dit brengt extra kosten met zich mee, die worden doorberekend aan consumenten en zakelijke klanten.

De FSB zal er waarschijnlijk voor kiezen om de nadruk te leggen op het zogenaamde liquiditeitsrisico: bij snel dalende koersen kunnen beleggers hun geld onmiddellijk terugtrekken uit de beleggingsfondsen van aanbieders. Dat dwingt de fondsbeheerders om de onderliggende stukken van de hand te doen, om zo tegemoet te komen aan de ontrekkingen in zijn fonds.

Sira Finance monitort de wijze waarop toezichthouders hun toezichtsregime in de praktijk ten uitvoer brengen en compliance afdwingt.

Meer weten?

Neem dan contact op met