Solvency II werpt beter licht op kapitaalspositie zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars gaan ervan uit dat ze volgend jaar met voldoende kapitaal het nieuwe toezichtraamwerk Solvency II ingaan. Dit valt te lezen op Eufin Financieel Nieuws.

Het aanwezige kapitaal overtreft in de meeste gevallen zowel de wettelijke solvabiliteitseis van De Nederlandsche Bank (DNB) als de door de zorgverzekeraar zelf gedefinieerde interne streefnorm. Dit blijkt uit een eigen beoordeling die DNB eind vorig jaar van de zorgverzekeraars ontving. Deze beoordelingen laten daarnaast zien dat Solvency II zorgverzekeraars in staat stelt om de interne streefnorm nauwkeuriger te onderbouwen. Hiermee wordt het voor betrokken partijen duidelijk waarom zorgverzekeraars een bepaalde kapitaalbuffer in acht nemen.

Veiligheidsmarge

Zorgverzekeraars schrijven in hun risicobeoordeling dat de veiligheidsmarge vooral is bedoeld voor het opvangen van de financiële impact van uiteenlopende risico’s. Deze overlappen soms de risico’s die ook in de wettelijke solvabiliteitseis zijn verwerkt. Ze  betreffen ook risico’s volgend uit politieke onzekerheid, overheveling van taken en ‘worstcase-combinatiescenario’s’. DNB constateert dat zorgverzekeraars in de regel risicomijdend zijn bij het vaststellen van de interne streefnorm. Wel is er ruimte voor verbetering van de onderbouwing van de interne streefnorm.

Maatschappelijk belang

Omdat de vaststelling van de kapitaalbuffers bij zorgverzekeraars van invloed is op de hoogte van de premies, heeft de keuze voor een interne streefnorm maatschappelijk gezien verdere reikwijdte dan alleen die van een risico-afweging. Gegeven het verplichte karakter van de basisverzekering zullen zorgverzekeraars bij het bepalen van de hoogte van de veiligheidsmarge een afweging moeten maken tussen prudentieel en maatschappelijk belang.

Het analyseren van toekomstige risico’s onder Solvency II biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid om de veiligheidsmarge objectiever en daarmee nauwkeuriger te kwantificeren. DNB onderzoekt momenteel aan de hand van recent ontvangen data hoe de kapitaalspositie van zorgverzekeraars er onder Solvency II precies uit gaat zien.

Sira Finance volgt de huidige Solvency II ontwikkelingen op de voet.

Bron: Eufin Financieel Nieuws, 6 augustus 2015

Meer weten?

Neem dan contact op met