Brussel staat positief tegenover Wet Toezicht Kredietunies

Brussel staat inmiddels positief tegenover de Wet Toezicht Kredietunies (WTK). Naar verwachting komt de formele toestemming vanuit Brussel nog dit jaar. De Commissie wacht echter tot zij het complete pakket te zien krijgt, inclusief de onderliggende wet- en regelgeving. Deze ligt momenteel nog voor advies bij de Raad van State.

Onder de WTK mag een kredietunie middelen van investeerders aantrekken in de vorm van obligaties of spaardeposito’s. Obligaties en spaardeposito’s sluiten beter aan bij de investeringshorizon van investerende ondernemers dan de huidige mogelijkheden (perpetuele leden certificaten).

Uitgifte van obligaties

Tot een grens van € 10 mln. kan dit, na goedkeuring van Brussel, zonder toezicht. Daarboven zal tot een grens van € 100 mln. sprake zijn van een specifiek toezichtregime voor kredietunies.

Als de Raad van State haar advies heeft uitgebracht, kan de wet worden gepubliceerd in het staatsblad en formeel aan de commissie worden voorgelegd. Dan volgt naar verwachting de toestemming snel. Dit betekent dat kredietunies begin 2016 waarschijnlijk obligaties mogen gaan uitgeven volgens de WTK.

De juridische stukken die nodig zijn om obligaties uit te geven zal de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) afronden en ter beschikking stellen zodat alle leden er gebruik van kunnen maken.

Vereniging Samenwerkende Kredietunies

De VSK is opgericht om kredietunies in Nederland op te zetten en te helpen groeien. De VSK ondersteunt nieuwe en bestaande initiatieven bij het starten en het verder laten groeien van hun eigen kredietunie, zorgt voor een betrouwbaar kwaliteitskader en vertegenwoordigt de leden kredietunies bij de overheid.

 

Sira Finance volgt ontwikkelingen op het gebied van financiële regelgeving op de voet en adviseert haar klanten over mogelijke consequenties voor hun bedrijfsvoering.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met