Invulling MiFID II geeft te veel transparantie

De invulling van de MiFID II beleggingsrichtlijnen zorgt ongewenst voor te veel transparantie.

‘De drie EU-landen met de grootste financiële markten binnen hun grenzen, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zijn bezorgd over de invulling die de Europese Commissie geeft aan de beleggingsrichtlijn MiFID II, die in 2017 van kracht wordt.’ Zo valt te lezen in het FD van 2 september 2015.

De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn in overleg met alle lidstaten om de belangen tegen elkaar af te wegen. Een zorgvuldige belangenafweging moet ervoor zorgen dat de markten geen schade oplopen of worden verstoord.

Transparantie

MiFID heeft als doel om de financiële markten efficiënter, veiliger en transparanter te maken. De handel van financiële instrumenten dient zoveel mogelijk plaats te vinden op gereguleerde platforms en MiFID legt beperkingen op met betrekking tot handelsplatformen zonder zichtbaar orderboek, ook wel dark-pools genoemd.

De normen die meer transparantie moeten bewerkstelligen worden ter discussie gesteld. In een brief aan de Commissie en de Europese toezichthouder op de financiële markten, Esma, zeggen de drie landen dat te veel transparantie beleggers kan schaden.

Uitwerking

Vooral de verplichting om bied- en laatprijzen te publiceren van obligaties stellen zij ter discussie. Zij schrijven: ‘Veel financiële instrumenten die voor een uitzondering in aanmerking zouden moeten komen, krijgen te maken met ongewenste transparantievereisten. Deze hebben forse negatieve gevolgen  voor de goede werking van deze vitale markten’.

De uitgewerkte regels zouden daarmee buiten het kader gaan dat vorig jaar is gesteld door de lidstaten en het Europees Parlement. Die hebben de richtlijn en de daarbij horende verordening goedgekeurd en Esma belast met de technische uitwerking. Als Esma daarmee klaar is, moet de Commissie de regels formeel vaststellen.

Sira Finance houdt  deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten middels haar dienst ‘Compliance in Control’.

 

 

Bron: FD 2 september 2015

Meer weten?

Neem dan contact op met