Brussel akkoord met liberalisering Kredietunies

De Wet Toezicht Kredietunies (WTK) heeft groen licht gekregen vanuit Brussel.

Liberalisering

Vanaf 1 januari 2016 mogen Kredietunies middelen van investeerders aantrekken in de vorm van obligaties of spaardeposito’s. Obligaties en spaardeposito’s sluiten beter aan bij de investeringshorizon van investerende ondernemers dan de huidige mogelijkheden (perpetuele leden certificaten).

Tot een grens van € 10 mln. kan dit, na goedkeuring van Brussel, zonder toezicht. Daarboven zal tot een grens van € 100 mln. sprake zijn van een specifiek toezichtregime voor kredietunies.  Als een Kredietunie daarboven komt, moet er een gewone bankvergunning worden aangevraagd. Lees de kamerbrief.

Deze liberalisering komt tot stand dankzij een initiatiefwet van CDA-kamerlid Agnes Mulder en haar PvdA-collega Henk Nijboer. Brussel moest nog instemmen omdat de Kredietunies zijn vrijgesteld van de EU-kapitaalvereisten.

Belangenorganisaties Kredietunies

Een Kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen.

Door risicospreiding kunnen ondernemers op een verantwoorde wijze geld uitlenen of dit juist voordeliger en makkelijker lenen dan bij een bank. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie.

Deze manier van werken bevordert de onderlinge solidariteit. Ook treden kredietgevende leden op als coach voor de kredietnemers, die vaak beginnende collega-ondernemers zijn. Alle deelnemers delen in een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar.

Binnen Nederland zijn de volgende belangenorganisaties actief:

Samenwerkende Kredietunies en De Kredietunie

Meer weten?

Neem dan contact op met