DNB: Vervolgonderzoek SIRA’s pensioenfondsen

Ook dit jaar doet toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek naar de systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA’s) van pensioenfondsen.

De systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) vormt de kern van een goed integriteitsbeleid.

 

SIRA

DNB heeft vorig jaar aandacht besteed aan de SIRA’s van de pensioenfondsen. Hierover hebben pensioenfondsen individueel een terugkoppeling gekregen. Daarbij heeft DNB de verwachting geuit dat alle pensioenfondsen hun complete SIRA eind 2015 op orde hebben.

In 2016 doet DNB steekproefsgewijs onderzoek bij onder andere een aantal pensioenfondsen naar de opvolging hiervan. Mochten er alsnog tekortkomingen worden geconstateerd, dan zal DNB een interventiestrategie bepalen. Daarbij kan DNB besluiten om formele maatregelen te treffen.  Dit valt te lezen in de Nieuwsbrief Pensioenen van DNB.

 

Beheersing integriteitsrisico’s

In 2016 zal DNB ook onderzoek doen naar de beheersing van de integriteitsrisico’s. De SIRA wordt hierbij als startpunt van het onderzoek genomen.

Een van de onderzoeksvragen is of de door het pensioenfonds gehanteerde procedures en maatregelen goed zijn afgestemd op de gesignaleerde risico’s. Dat houdt ook verband met de zogenoemde risk appetite: welke risico’s vindt het fonds acceptabel en passen de gesignaleerde risico’s binnen die grenzen?

Het gaat om een cross-sectoraal themaonderzoek, waaronder bij een aantal nog te selecteren pensioenfondsen. Naar verwachting vindt een deel van deze onderzoeken on-site bij pensioenfondsen of pensioenuitvoeringsorganisaties plaats. Hoewel dit onderzoek bedoeld is ter inventarisatie, kan het in voorkomende gevallen leiden tot interventie door DNB.

Meer weten?

Neem dan contact op met