MiFID II uitgesteld tot 2018

De Europese Commissie wil de invoering van de nieuwe richtlijn voor markten in financiële instrumenten, ofwel MiFID II, met een jaar uitgestellen tot 3 januari 2018, aldus de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Integraal uitstel

De Commissie stelt een integraal uitstel van MiFID II voor. Dit in tegenstelling tot een gedeeltelijk uitstel voor alleen die onderdelen die IT-gerelateerd zijn, waarvan eerder mogelijk sprake zou zijn. De Raad en het Europees Parlement moeten nog instemmen met het besluit van de Commissie.

Om het pakket maatregelen van MiFID II goed te laten werken, moet een complexe technische infrastructuur worden opgezet. Zo moet de European Securities and Markets Authority (ESMA) gegevens uit driehonderd handelsplatforms over circa 15 miljoen financiële instrumenten verzamelen.

De AFM is voorstander van uitstel om marktpartijen genoeg tijd te geven voor de implementatie van de omvangrijke hoeveelheid regels, samengevoegd onder MiFID II. Deze regels vergen onder meer veel investeringen in nieuwe data-applicaties. Het is daarvoor nodig dat de AFM samen met de sector de technische uitwerking van de regels verder vormgeeft en dat er genoeg tijd is voor het testen van nieuwe applicaties.

MiFID II is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en de introductie van de verordening MiFIR. Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. MiFID II wijzigt bepaalde regelgeving voor beleggersondernemingen en handelsplatformen.

Sira Finance adviseert en ondersteunt haar klanten bij de interpretatie en implementatie van MiFid II.

Meer weten?

Neem dan contact op met