Systeemrisico’s vergroot door overregulering

Het FD meldt dat reguleringsmaatregelen in de financiële sector averechts kunnen werken.

Regulering die risico’s aan banden moet leggen, vormt zélf een risico voor de financiële stabiliteit, aldus het FD. Na de crisis van 2008-2009 zijn er steeds meer eisen gesteld aan het risicomanagement van  financiële instellingen. Deze eisen moeten voorkomen dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen in de problemen komen. Doordat zij teveel risico’s op de balans hebben staan.

Versterking crisis?

Financiële instellingen dienen over voldoende bufferkapitaal te beschikken. En dienen ten tijde van crisis hun posities in risicovolle activa af te bouwen. Echter, ‘… deze gedwongen, automatische afbouw zal een crisis juist versterken’.

Bij een verkoopgolf in de markt, moeten grote institutionele beleggers daar immers verplicht aan deelnemen. Koersdalingen worden daardoor versterkt met een neerwaartse spiraal als gevolg. Onwenselijk speculatief gedrag ligt in een dergelijke situatie op de loer. In plaats van de beoogde stabiliteit, leidt deze verplichte respons tot verhoogde volatiliteit in de markt.

Een ander ongewenst effect van regulering is de beperking die financiële instellingen wordt opgelegd om anticyclische posities in te nemen. Daarmee zouden marktschokken gedempt kunnen worden. Het financiële systeem valt daarmee ten prooi aan de maatregelen die haar juist voor gevaar behoren te behoeden.

Maatregelen

Als maatregel tegen deze ongewenste effecten zouden banken zelf minder risicovol kapitaal op de balans moeten nemen. Daarnaast dient de hefboomwerking uit het financiële systeem te worden verkleind.

Zodoende worden financiële dienstverleners niet meer zo snel tot destructief kuddegedrag gedwongen.

Sira Finance is onderdeel van Sira Consulting, en adviseert zowel de financiële wereld als de overheid over effecten van (over)regulering. Samen met haar opdrachtgevers zoekt Sira Finance vervolgens naar concrete oplossingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met