Weer verzwaring eisen voor banken

Nederlandse banken kunnen opnieuw te maken krijgen met een verzwaring van de eisen, zo valt te lezen in het Financieele Dagblad. De verzwaring betreft de eisen, die gesteld worden aan de kapitaalbuffers van banken.

Verzwaring operationale risico’s

Het Basels Comité heeft daartoe een voorstel rondgestuurd dat een verzwaring inhoudt voor het meten van operationele risico’s.

Bij operationele risico’s gaat het om uiteenlopende problemen, waar een bank mee te maken kan krijgen. Dit kunnen bijvoorbeeld IT beveiligingsrisico’s betreffen of schadeclaims van klanten.

Het Basels Comité wil een standaardmodel opleggen voor het kwantificeren van deze risico’s. Voor diverse banken zal dit leiden tot strengere eisen.

Risicoweging hypotheken

Dat terwijl de bankensector zich nog probeert te verweren tegen een hogere risico-weging bij hypotheekvertrekkingen. Hierbij vinden ze zowel de branche-vereniging de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) als het ministerie van Financiën aan hun zijde.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met