Uitvoering: aan de balie

AFM: ‘Bank kent klant niet’

‘Banken en adviseurs weten nog altijd te weinig van hun klanten om ze van een passend advies te kunnen voorzien’, aldus toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Dit blijkt uit een op 11 april gepubliceerd onderzoek van de AFM. ‘Een verdere verbeterslag is noodzakelijk’, laat de toezichthouder desgevraagd weten. Bezien over de hele linie deelt de AFM een krappe voldoende uit voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Betere scores

Het FD (Financieele Dagblad) laat in reactie enkele prominenten uit de financiële sector aan het woord. Zo stelt de branchevereniging NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) dat het terecht is dat de AFM hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening stelt.

Juist ook omdat private vermogensopbouw voor consumenten steeds belangrijker wordt. ‘Echter, de banken hebben de afgelopen jaren reeds fors geïnvesteerd. Dit heeft zich vertaald in betere scores voor de banken.’

Ook voorzitter Theo Andringa van de Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A) ziet verbetering ten opzichte van drie jaren geleden. ‘Toen werd er nog gewerkt met speculatieve financiële instrumenten.’ Hij stelt verder dat door de hoge wettelijke eisen het maken van klantprofielen voor kleine beleggers nauwelijks loont.

Meer transparantie

‘Beleggingsadviseurs moeten hun klanten duidelijk maken dat het opstellen van een profiel in hun eigen belang stelt’, reageert Hans Janssen Daalen, directeur van belangenorganisatie van vermogensbeheerders Dufas. Hij ziet sinds 2013 verbetering en noopt de AFM om aanbevelingen vanuit de sector voor meer transparantie  in de dienstverlening mee te nemen in hun onderzoek.

Betere klantprofielen

Sira Finance biedt expertise voor het verkrijgen van betere klantprofielen als onderdeel van haar ‘klantbelang centraal’ toets.