Verzekeraars lanceren Solidariteitsmonitor

Grip op data voor klant en verzekeraar is cruciaal. De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen. Verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik ook leidt tot maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de privacy en solidariteit. De sector erkent die zorgen en komt met een aantal waarborgen om grip op data te behouden, waaronder een jaarlijkse Solidariteitsmonitor.

Green paper

Dat staat in het green paper ‘Grip op data’ van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jaren data van hun klanten om risico’s goed in te kunnen schatten – dat is de basis van verzekeren. Maar er komen nu steeds meer data beschikbaar, doordat processen en apparaten aan het internet worden gekoppeld (‘Internet of Things’). En dat heeft gevolgen voor verzekeraars en hun klanten.
Verzekeraars zullen in een verzadigde verzekeringsmarkt niet zomaar ‘vrijwillig’ grote groepen potentiële klanten links laten liggen. Sterker nog, mocht dat toch gebeuren met een specifieke groep, dan zal er vermoedelijk al snel een (buitenlandse/branchevreemde) aanbieder zijn die daar een product voor ontwerpt. De sector komt in het green paper echter met een aantal waarborgen en randvoorwaarden om zorgen weg te nemen.

Solidariteitsmonitor

Het Verbond gaat jaarlijks een Solidariteitsmonitor opstellen en rapporteert daar publiekelijk over. Dat mensen die meer risico lopen in sommige gevallen meer premie betalen dan mensen die minder risico lopen is al eeuwen zo en ook terecht. Maar de verschillen moeten niet al te zeer uiteenlopen: het Verbond streeft ernaar dat zoveel mogelijk klanten zich kunnen verzekeren en wil onverzekerbaarheid zoveel mogelijk voorkomen.

De Solidariteitsmonitor volgt daarom onder meer hoe de bandbreedte tussen de laagste en hoogste premies zich ontwikkelt, evenals de dekking. “Verzekeraars hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiernaar te kijken”, stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Meer weten?

Neem dan contact op met