Eerste Algemeen Pensioen Fonds (APF) van start

Een APF is een nieuw vehikel voor kleine pensioenfondsen die door de stortvloed aan regels en toezicht niet langer zelfstandig door kunnen. Een algemeen pensioenfonds voert meerdere pensioenregelingen naast elkaar uit. Hierdoor kunnen de kleine fondsen hun kosten drukken, maar houden ze wel hun eigen regeling.

Ook biedt een APF de mogelijkheid voor bedrijven met verzekerde pensioencontracten op middelloonbasis over te stappen naar een pensioenfondsomgeving met minder harde garanties en daardoor lagere premies. Voor verzekeraars is dit interessant, omdat de 100% gegarandeerde contracten die zij boden door de lage rente erg duur zijn geworden. Voor pensioenfondsen geldt een zekerheidsmaat van 97,5%.

De Eerste Kamer is net voor de kerst akkoord gegaan met de regelgeving voor het APF. Een flink aantal uitvoerders, vooral verzekeraars, heeft sindsdien een vergunning aangevraagd om een APF op te richten.

Meer weten?

Neem dan contact op met