Internetconsultatie wetsvoorstel

De internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel voor een transparanter toezicht op financiële markten wordt met twee weken verlengd, tot 14 augustus. Meer transparantie kan instellingen op de financiële markten aanzetten tot betere naleving en geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) de mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de resultaten van het toezicht.

Minister Dijsselbloem van Financiën wil de toezichthouders meer mogelijkheden geven om openbare waarschuwingen te geven, instellingen te vergelijken en bij naam te noemen bij het bekendmaken van onderzoeksresultaten, reacties te geven op mededelingen die instellingen doen over het toezicht en kerncijfers van banken te publiceren. Daarvoor is een wijziging van de Wet op het financieel toezicht nodig. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 14 augustus hun visie op dit plan geven via http://www.internetconsultatie.nl/transparantiewet.

Meer weten?

Neem dan contact op met