Compliance In Control

De impact van financiële wet- en regelgeving kan verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid van uw organisatie. Een juiste interpretatie, implementatie en uitvoering van regelgeving is daarom essentieel.

Compliance lastig?

Banken geven aan dat de compliance eisen relatief hoog zijn vanwege de toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Vooral kleinere partijen zien het als een opgave om alle compliance vereisten te kennen en deze tijdig te implementeren. Brancheorganisaties springen in de bres en laten van zich horen.

De toezichthoudende instanties hanteren daarnaast vaak open normen, die ruimte voor interpretatie toelaten. Dit is veelal een bewuste beleidskeuze vanuit de wetgevende instanties.

Compliance zeker!

Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, kunnen wij u gericht adviseren en concrete oplossingen op projectmatige basis implementeren. Onze gecertificeerde compliance officers brengen processen in kaart, controleren op naleving, signaleren problemen en ondersteunen bij de afstemming met toezichthouders.

Zodoende borgt u dat alle bedrijfsactiviteiten conformeren aan nationale en internationale vereisten. Dit geeft zekerheid en rust.

Onze diensten

  • Het toetsen op volledige en juiste interpretatie van wet- en regelgeving.
  • Het bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving.
  • Het vertalen van regelgeving naar concrete impact op de organisatie en bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld middels een policy).
  • Het vertalen en implementeren van een policy naar processen, procesbeschrijvingen en/of werkinstructies.
  • Het ondersteunen bij het opstellen en implementeren van regulatory compliance rapportages voor de toezichthouders.
  • Het ondersteunen bij de verantwoording naar de verschillende toezichthouders.
  • Verzorgen van interne opleidingen.

Hierbij zijn wij tevens op afstand in te schakelen voor specifieke compliance taken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een Compliance Charter, Code of Conduct, beloningsbeleid, communicatiebeleid, en/of het ontwikkelen van compliance awareness trainingen of data protectie trainingen.

Voor financiële instellingen  hebben wij de controle op naleving gedaan van onder andere internationale richtlijnen voor banken (Basel III/CRD-IV CRR, FATCA), Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), mededingingsrecht en consumentenrecht.

Daarbij waren wij verantwoordelijk voor: risicomanagement, kwaliteitsmanagement, beleidsdocumenten, klachtenmanagement, data protectie, information security, audits, processen en trainingen. Ook hebben wij uitgebreide ervaring als contactpersoon voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).