Finance functie optimaal

Pensioenorganisaties krijgen vanwege het aangepaste Financieel Toetsingskader (FTK) te maken met wijzigingen in hun finance functie en de jaarverslaglegging. Wij staan u terzijde om de finance functie optimaal in te richten en uit te voeren.

Aandeelhouders, toezichthouders, banken en andere stakeholders zijn, mede door het huidige financieel economische klimaat, in toenemende mate geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële positie van pensioenorganisaties tot stand komt. En op welke wijze hierover door de directie wordt gecommuniceerd en gerapporteerd.

Wijzigende regelgeving

(Inter-)nationale eisen aan verslaglegging wijzigen voortdurend, bijvoorbeeld met de introductie van IASB/IFRS-9. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van bedrijfsprocessen en interne financiële systemen. Het vereist van bedrijven dat zij kunnen anticiperen en acteren op nieuwe eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties.

Pensioenorganisaties hebben sinds 1 januari 2015 tevens te maken met het aangepaste Financieel Toetsingskader (FTK). Het financieel toetsingskader is het nieuwe financiële toezichtregime en maakt deel uit van de Pensioenwet. Het FTK is van toepassing op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen.

Vanwege de omvang van de wijzigingen voor alle betrokkenen rept De Nederlandsche Bank (DNB) over een ‘technisch onderhoud voor het Nederlandse pensioenstelsel’. De impact van de wijzigingen worden onder andere weerspiegeld in de finance functie van uw organisatie.

Onze diensten

De finance functie weerspiegelt uw business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van uw organisatie.

Wij zijn bij uitstek toegerust om u te ondersteunen om uw finance functie nog efficiënter in te richten en u te ondersteunen met een:

  • Optimale financiële planning.
  • Financial management dashboard voor een compact en helder overzicht van de actuele financiële positie.
  • Efficiënte financiële operatie door gebruik te maken van onze best practices.