Financial management

Financial management heeft tot doel om de financiële functie binnen een organisatie optimaal in te richten en uit te voeren. De financiële functie weerspiegelt de business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van de organisatie.

Aandeelhouders, toezichthouders, banken en andere stakeholders zijn, mede door het huidige financiëel economische klimaat, in toenemende mate geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële positie van organisaties tot stand komt. En op welke wijze hierover door de directie wordt gecommuniceerd en gerapporteerd.

(Inter-)nationale eisen aan verslaglegging, bijvoorbeeld IASB/IFRS 9, veranderen voortdurend. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van bedrijfsprocessen en interne financiële systemen. Het vereist van bedrijven dat zij kunnen anticiperen en acteren op nieuwe eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties.

Wij zijn bij uitstek toegerust om u te ondersteunen en concrete oplossingen te bieden.

Financiële planning

Wij helpen u bij het realiseren van een op maat gemaakte financiële planning en een performance framework ten behoeve van een betere besluitvorming. Door middel van een financial managementdashboard krijgt de directie snel een helder overzicht van de actuele financiële positie.

Onze diensten

Onze ervaren specialisten op het gebied van interne en externe financiële verslaglegging zijn uitstekend in staat om te helpen bij:

  • Impact assessments en de implementatie van nieuwe financiële verslagleggings-standaarden.
  • Conversies naar een nieuwe standaard (IFRS, US- en Dutch GAAP).
  • Het verbeteren van financiële rapportageprocessen.
  • Het implementeren en invoeren van financiële IT pakketten en systemen, waarbij wij als schakel tussen de business en de IT afdeling optreden.
  • Kwaliteit- en doorlooptijdverbetering van het financiële afsluitingsproces (Fast & Quality Close).

Wij vertellen u graag over onze ervaringen en best practices bij uiteenlopende organisaties uit de financiële sector.

 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met