Regulatory costs check

Pensioenorganisaties investeren tijd en moeite om te voldoen aan de wetten en regels van de overheid. Om welk deel van de totale kosten gaat het eigenlijk? En wat betekent dit voor de investeringsruimte?

Pensioenorganisaties staan onder druk om hun pensioenpremies te verlagen. Onderzoek van het Financieele Dagblad (FD) wijst uit dat dit in de praktijk niet overal gebeurt. Een reden hiervoor betreft de toename in kosten om aan (nieuwe) regelgeving te voldoen.

Inzicht op bedrijfsniveau

Weet u hoeveel kosten uw organisatie maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving? De Regulatory costs check geeft inzicht in de impact van regulatory compliance op de totale bedrijfskosten. Daarmee ontstaat ook inzicht in de wijze waarop de winstgevendheid van uw pensioenorganisatie hierdoor beïnvloed wordt.

Deze check is gebaseerd op de KAR-methodiek, welke Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft ontwikkeld om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren. KAR staat voor Kostengestuurde Aanpak Regeldruk.

Onderzoek in verschillende sectoren heeft laten zien dat compliancekosten een aanzienlijk deel van de bedrijfskosten kunnen zijn (variërend van 10-30% van de totale bedrijfskosten) en van significante invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Bovendien kan dit van jaar tot jaar sterk verschillen doordat bedrijven nieuwe of gewijzigde regelgeving moeten doorvoeren.

Benieuwd hoeveel kosten u maakt?