Regulatory reporting Basel III/CRD-IV

Bancaire instellingen zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals voor Basel III/CRD-IV.

Bancaire instellingen moeten steeds meer gegevens aanleveren aan De Nederlandsche Bank (DNB) en in toenemende mate aan de Europese Centrale Bank (ECB). De gegevens uitvraag verloopt daarbij steeds meer ‘data-gedreven’, hetgeen extra eisen stelt aan de interne rapportageprocessen en systemen van banken.

Europese regelgeving en toezicht

Vanaf 4 november 2014 valt met de komst van de ECB/Bankenunie een aantal grotere banken in Nederland voor het eerst onder Europees prudentiëel toezicht. Met de start van dit Single Supervisory Mechanism (SSM) is de Bankenunie echter nog niet af. Voor 2015 staan de voorbereidingen op het Single Resolution Mechanism (SRM) en de invoering van het Nederlandse ex ante depositogarantiestelsel op de agenda.

Basel III CRD-IV CRR

Met de voltooiing van de Europese regelgeving rondom kapitaal- en liquiditeitsseisen (Basel III CRD-IV CRR), worden ook de rapportagevereisten aangescherpt. De toezichthouders hanteren strikte deadlines voor de aanlevering van bijvoorbeeld COREP/FINREP, LCR en NSFR rapportages.

In een onderzoek naar regeldruk in de bancaire sector hebben wij aangetoond, dat de jaarlijkse omvang van de toegenomen Basel III rapportageplicht voor banken vergelijkbaar is met de omvang van vier volledige jaarafsluitingen. Dit rapport is op verzoek beschikbaar te stellen.

Onze diensten

Wij hebben Basel III/CRD-IV bij verschillende grote en kleinere banken geïmplementeerd en COREP/FINREP, LCR en NSFR rapportages opgezet en uitgevoerd. Wij ondersteunen u bij het opzetten en tijdig aanleveren van de juiste regulatory reporting rapportages, zoals voor Basel III/CRD-IV CRR.