Banken

De tijdige implementatie van nieuwe wet- en regelgeving in bedrijfsprocessen en systemen kan zeer veel impact hebben voor banken. Onze finance, risk & compliance experts helpen u graag om de interpretatie, implementatie en uitvoering van regelgeving te optimaliseren.

Wet- en regelgeving

Sinds de kredietcrisis heeft de bancaire sector te maken gekregen met een stortvloed aan nieuwe (inter-)nationale wet- en regelgeving. Daarbij zijn zowel overheden, toezichthouders, brancheorganisaties als ook banken zelf nauw betrokken geweest. De inzet was om zowel de financiële stabiliteit als het vertrouwen in de financiële sector te herstellen.

Banken in Nederland hebben in de afgelopen jaren reeds verschillende omvangrijke wet- en regelgevingsvereisten geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld in het kader van de Wet op het financieel toezicht  (Wft) of Basel III. Voor de zogenaamde zeven ‘significante’ banken (ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Waterschapsbank en RBS) is het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) eind 2014 reeds verplaatst naar de Europese Bankenunie. Voor de overige banken volgt deze verandering in toezicht nog. Het brengt onder andere extra vereisten aan de processen, systemen en datakwaliteit met zich mee.

Ruimte om te concurreren!

Bij zoveel nieuwe wet- en regelgeving ligt het gevaar van ‘regeldruk’ op de loer. In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het ministerie van Economische Zaken hebben wij een regeldrukanalyse uitgevoerd en oplossingsrichtingen beschreven. Minister Dijsselbloem wijst nu op de mogelijkheid om regeldruk te melden via regeldruk@nvb.nl.

Met deze regeldruk  is het juist van belang om ruimte te behouden om te innoveren en concurrerend te blijven. In deze uitdagende markt met vele nieuwkomers – die vaak zonder banklicentie mogen opereren – betekent stilstand achteruitgang. Hoe blijft een bank haar klanten binden en boeien?

En is er wel sprake van een ‘gelijk speelveld’, bijvoorbeeld met de komst van Apple en Google? Banken zijn er bij gebaat om compliant te handelen. Hierbij ondersteunen wij banken om compliant en in control te blijven.

Onze diensten

Diverse grote en kleinere banken hebben met onze hulp processen compliant ingericht en trajecten binnen tijd en budget weten te realiseren. Financial management en regulatory reporting Basel III/CRD-IV CRR hebben wij daarbij conform de DNB vereisten opgesteld en geïmplementeerd.

Neemt u gerust contact op om meer informatie over onze best practices te verkrijgen of om u te helpen uw ‘regeldruk’ te verminderen.

 

 

Compliance In Control

De impact van financiële wet- en regelgeving kan verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid van uw organisatie. Een juiste interpretatie, implementatie en uitvoering van regelgeving is daarom essentieel.

Financial management

Financial management heeft tot doel om de financiële functie binnen een organisatie optimaal in te richten en uit te voeren. De financiële functie weerspiegelt de business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van de organisatie.

Regulatory reporting Basel III/CRD-IV

Bancaire instellingen zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals voor Basel III/CRD-IV CRR.