Diensten

Bent u als speler in de financiële wereld op zoek naar projectmatige, resultaatgerichte oplossingen of tijdelijke ondersteuning voor uw lijn- of stafafdeling? Of loopt u tegen compliance deadlines aan?

Wij bieden hoogwaardige diensten op het terrein van compliance, financial management en risk management. Door onze diepgaande kennis van de financiële sector en ons (inter-)nationale netwerk van experts ondersteunen we u met de belangrijke issues en uitdagingen van vandaag.

Om u een beeld te geven van onze diensten hebben wij deze als volgt ingedeeld:

Banken

U wilt als bank uw klanten optimaal bedienen en uw producten nog beter afstemmen op behoeften uit de markt. Daarbij heeft u te maken met complexe en wijzigende wet- en regelgeving, die wij voor u werkbaar kunnen maken.

Over onze volgende diensten kunt u op deze website meer informatie vinden:

Verzekeraars

De hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van verzekeren van uw klanten. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde sharingpolis ofwel leenverzekering. Verzekeringen worden steeds specifieker, denk bijvoorbeeld aan verzekeringen voor zelfrijdende auto’s.

Bij het ontwikkelen van dergelijke verzekeringen, dient u zich te houden aan geldende wet- en regelgeving. Wij ondersteunen u bij uw streven het klantbelang centraal te stellen en lossen compliance vraagstukken voor u op.

Over onze volgende diensten kunt u op deze website meer informatie vinden:

Pensioenorganisaties

Invoering van nieuwe pensioenregels zorgt voor extra kosten, terwijl pensioenpremies omlaag moeten gaan. Wij zorgen voor een efficiëntere financiële functie. Dit noemen wij Finance functie optimaal.

Over onze volgende diensten kunt u op deze website meer informatie vinden:

 

Compliance In Control

Banken

De impact van financiële wet- en regelgeving kan verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid van uw organisatie. Een juiste interpretatie, implementatie en uitvoering van regelgeving is daarom essentieel.

Financial management

Banken

Financial management heeft tot doel om de financiële functie binnen een organisatie optimaal in te richten en uit te voeren. De financiële functie weerspiegelt de business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van de organisatie.

Regulatory reporting Basel III/CRD-IV

Banken

Bancaire instellingen zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals voor Basel III/CRD-IV CRR.

Compliance Office

Verzekeraars

Voor verzekeraars kan de impact van financiële wet- en regelgeving verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid en concurrentiepositie van hun organisatie. Ons Compliance Office ondersteunt u bij de interpretatie, implementatie en naleving van regelgeving.

Regulatory reporting Solvency II

Verzekeraars

Verzekeraars zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals voor Solvency II.

'Klantbelang Centraal' Toets

Verzekeraars

Verzekeraars hebben een duidelijke maatschappelijke rol: Het bieden van zekerheid en duidelijkheid voor financiële risico’s. In de nasleep van de kredietcrisis geeft de sector dit bewustzijn opnieuw gestalte onder het motto ‘klantbelang centraal’.

Finance functie optimaal

Pensioenfondsen

Pensioenorganisaties krijgen vanwege het aangepaste Financieel Toetsingskader (FTK) te maken met wijzigingen in hun finance functie en de jaarverslaglegging. Wij staan u terzijde om de finance functie optimaal in te richten en uit te voeren.

Risk management

Pensioenfondsen

Als financiële organisatie moet u risico’s identificeren, beoordelen en beheersen. Zo bewaart u uw reputatie, vertrouwen en veiligheid. Inzicht in risico’s helpt pensioenfondsen om een gunstigere verhouding tussen risico's en opbrengsten te verkrijgen.

Regulatory costs check

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen investeren tijd en moeite om te voldoen aan de wetten en regels van de overheid. Om welk deel van de totale kosten gaat het eigenlijk? En wat betekent dit voor de investeringsruimte?