Pensioenorganisaties

Pensioenorganisaties hebben te maken met ingrijpende wijzigingen ten aanzien van het Financieel Toetsings Kader (FTK) in het kader van de nieuwe Pensioenwet. Wij ondersteunen u graag bij de relevante aanpassingen in de bedrijfsprocessen en systemen.

Effectieve pensioenuitvoering

De wereld wordt met de dag complexer: wet- en regelgeving, compliance, vergrijzing, het samenkomen van traditioneel gescheiden ‘zuilen’ als zorg, wonen en pensioen. De implicaties voor werkgevers en werknemers moeten daarbij goed en duidelijk gecommuniceerd worden.

De grote bedragen die met pensioenen zijn gemoeid, de financiële en operationele risico’s en de toename van de noodzakelijke investeringen in administratieve en andere systemen vereisen nauwkeurig strategisch beleid.

Om te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen van premiebetalers, toezichthouders en de samenleving als geheel, is het daarbij noodzakelijk de effectiviteit van de pensioenuitvoering te verbeteren. Daarbij kan een volledig overzicht en inzicht in alle regulatory kosten zeer nuttig zijn.

Onze diensten

Met onze eigen medewerkers en ons netwerk van pensioenexperts adviseren wij u graag over trends en ontwikkelingen. Wij kunnen een vertaling maken naar pragmatische oplossingen voor uw organisatie. Deze oplossingen kunnen wij implementeren  in uw processen en systemen.

Naast ervaren project- en programmamanagers bieden wij een scala aan ervaringen op het gebied van finance, risk & compliance.

Met onze Finance functie optimaal toets brengen wij concrete verbetermogelijkheden in kaart voor een meer efficiënte financial managementfunctie in uw organisatie. Onze Risk management experts ondersteunen u bij het maken van een risk management model.

Om een compleet overzicht te krijgen van de kosten, die u moet maken om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, voeren wij een Regulatory costs check uit. Deze is gebaseerd op de KAR-methodiek, die is ontwikkeld door Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

 

Finance functie optimaal

Pensioenorganisaties krijgen vanwege het aangepaste Financieel Toetsingskader (FTK) te maken met wijzigingen in hun finance functie en de jaarverslaglegging. Wij staan u terzijde om de finance functie optimaal in te richten en uit te voeren.

Risk management

Als financiële organisatie moet u risico’s identificeren, beoordelen en beheersen. Zo bewaart u uw reputatie, vertrouwen en veiligheid. Inzicht in risico’s helpt pensioenfondsen om een gunstigere verhouding tussen risico's en opbrengsten te verkrijgen.

Regulatory costs check

Pensioenfondsen investeren tijd en moeite om te voldoen aan de wetten en regels van de overheid. Om welk deel van de totale kosten gaat het eigenlijk? En wat betekent dit voor de investeringsruimte?