Verzekeraars

Verzekeraars opereren in een uitdagende markt, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de interne organisatie. Wij leveren bewezen oplossingen om datakwaliteit van financiële rapportages, processen en systemen naar een hoger niveau te tillen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De maatschappelijke functie van verzekeraars is duidelijk: Het bieden van zekerheid en duidelijkheid voor financiële risico’s. In de nasleep van de kredietcrisis geeft de sector dit bewustzijn opnieuw gestalte onder het motto ‘klantbelang centraal’. Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt dit met nieuwe toepassingen.

Nu de economie lijkt aan te trekken gloren er nieuwe mogelijkheden voor verzekeraars om passende oplossingen voor klanten te bieden. In aansluiting op nieuwe maatschappelijke behoeften met nieuwe risico’s, zetten verzekeraars hun belangrijke kennis en kunde in. Daarmee kunnen ze hun positie in de markt versterken.

Wet- en regelgeving

Verzekeraars hebben daarnaast te maken met de implementatie van nieuwe nationale en internationale regelgeving. Zo is Solvency II het nieuwe, internationale risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars. Het kader bestaat uit de Solvency II-richtlijn (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de uitvoeringsverordening en technische standaarden.

Op basis van de zogenaamde Omnibus II-richtlijn (2014/51/EU) staat vast dat Solvency II per 1 januari 2016 van kracht wordt. De voorbereidende Solvency II rapportages zijn met ingang van 2015 voor verzekeraars verplicht gesteld.

In Nederland worden de Solvency II rapportages aan De Nederlandsche Bank (DNB) aangeleverd in overeenstemming met de kaders en onder supervisie van de Europese toezichthouder EIOPA

Onze diensten

Om aan de groeiende vereisten vanuit wet- en regelgeving te voldoen, kunt u gebruik maken van ons Compliance Office. Onze ervaren compliance, finance & risk experts adviseren en ondersteunen u concreet bij de tijdige implementatie van bijvoorbeeld regulatory reporting Solvency II. Zo kunt u zich op uw kerntaken blijven richten!

Wij denken graag met u mee over manieren om uw business te versterken. Met onze ‘Klantbelang Centraal’ toets bieden wij u inzicht in de kwaliteit van uw dienstverlening en adviseren wij over eventuele verbetermogelijkheden.

 

 

Compliance Office

Voor verzekeraars kan de impact van financiële wet- en regelgeving verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid en concurrentiepositie van hun organisatie. Ons Compliance Office ondersteunt u bij de interpretatie, implementatie en naleving van regelgeving.

Regulatory reporting Solvency II

Verzekeraars zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals voor Solvency II.

'Klantbelang Centraal' Toets

Verzekeraars hebben een duidelijke maatschappelijke rol: Het bieden van zekerheid en duidelijkheid voor financiële risico’s. In de nasleep van de kredietcrisis geeft de sector dit bewustzijn opnieuw gestalte onder het motto ‘klantbelang centraal’.