Mensen

Sira Finance bestaat uit academisch opgeleide consultants met bewezen expertise op het gebied van finance, risk en compliance project- en programmamanagement. Door onze uitgebreide kennis van wet- & regelgeving en inbreng van relevante projectervaringen binnen de financiële sector, helpen we onze opdrachtgevers complexe vraagstukken op te lossen.

Patrick van der Poll

“Mijn belangrijkste drijfveer? Onnodige lasten in regelgeving voorkomen.”

Patrick heeft veel inhoudelijke kennis. Hij is een projectleider die – ook onder tijdsdruk – goede resultaten oplevert. Al sinds 2003 werkt hij aan onderzoeken naar de financiële effecten van nieuwe en gewijzigde regelgeving.

Patrick heeft veel inhoudelijke expertise op het gebied van de omgevingswet, bouwregelgeving, transport en gevaarlijke stoffen. Ook geeft hij trainingen aan ambtenaren en adviseurs in binnen- en buitenland.

Na de training kunnen zij zelfstandig administratieve lasten en nalevingskosten meten, met het standaardkostenmodel en het door Sira Consulting ontwikkelde integrale standaardkostenmodel.

Diensten:

Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.